Aanbod


Voordat een diagnose gesteld kan worden en een passend behandelaanbod kan worden geadviseerd, is het heel belangrijk om alle nodige informatie te verzamelen. Na een kennismaking starten wij met een psychologisch testonderzoek dat kan bestaan uit onder andere:

- intelligentieonderzoek
- persoonlijkheidsonderzoek
- onderzoek naar de levensgeschiedenis

Bij kinderen en jongeren spreken we ook vaak met de ouders en leerkracht om meer informatie te krijgen. Soms is aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een neuropsychologisch onderzoek of gedragswetenschappelijk onderzoek, nodig en wordt dat door ons uitgevoerd.

Diagnostiek is dus het door en door leren kennen van een situatie om uiteindelijk een beslissing te kunnen nemen over het vervolg. Deze beslissing wordt altijd in overleg met u of uw kind genomen.

Tenslotte is het mogelijk om binnen de praktijk een psychiater te consulteren.


Neem contact op voor meer informatie: praktijkmeent@gmail.com